YesP AB

YesP AB

Organisationskonsulter
031-760 06... Visa nummer
Kungstorget 11
411 10 GÖTEBORG

Om oss

YesP är ett modernt konsultföretag med fokus på organisations- och prestationsutveckling. Vi tillför genomförande kraft och verklig prestationsutveckling, inte bara analyser eller konsultrapporter. Våra arbetssätt bygger på internationell vetenskap, processkunskap, modern pedagogik och lång erfarenhet av förändringsarbeten över hela världen som leder till bättre resultat.

Bildgalleri

 • YesP AB
  YesP AB
 • YesP AB
  YesP AB
 • YesP AB
  YesP AB
 • YesP AB
  YesP AB
 • YesP AB
  YesP AB

Vi på YesP har mer än 20 års erfarenhet av förändring och prestation. För människorna ger det ökad arbetsglädje, motivation och meningsfullhet. För verksamheten ger det bättre resultat, konkurrenskraft och attraktivitet.

Våra uppdrag handlar ofta om att stötta framtagningen av strategin, mäta och analysera prestationsnivån för att sedan hjälpa hela organisationen, en avdelning, ledare, ett team eller ett antal nyckelspelare att skapa lust, samspel och handlingskraft för att nå affärs- och verksamhetsmålen.

YesP verkar för prestationsbegreppet i dess goda form, där prestation inte är något negativt och stressande utan snarare något som berikar både individer och verksamheter. Våra uppdrag verkar för långsiktig uthållig prestation och blir en motvikt till dåligt ledarskap, svagt ansvarstagande och försumligt hanterande av mänsklig kraft och kreativitet.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...