WRS AB

WRS AB

018-17 45 ... Visa nummer
Östra ågatan 53
753 22 UPPSALA

Följ oss på sociala nätverk

Om oss

WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avlopps-, dag- och lakvatten.

Bildgalleri

 • WRS AB
  WRS AB
 • WRS AB
  WRS AB
 • WRS AB
  WRS AB
 • WRS AB
  WRS AB
 • WRS AB
  WRS AB
 • WRS AB
  WRS AB
 • WRS AB
  WRS AB
 • WRS AB
  WRS AB
 • WRS AB
  WRS AB
 • WRS AB
  WRS AB

Mer om oss

WRS är ett konsultföretag som grundades i dess nuvarande form i slutet av 1990-talet med gedigen kunskap inom spillvatten-, lakvatten- och dagvattenhantering. Vi är stolta över att kunna uppvisa många projekt med nöjda kunder och omvittnad miljönytta som resultat. Vi eftersträvar ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar till nytta för både kund och samhälle. Vi driver projekt från analys- och idéstadiet till projektering, genomförande och idrifttagning av färdig anläggning.

Avloppsrening

WRS hjälper kommuner, företag och privatpersoner att hitta avloppslösningar för bra miljöskydd, smittsäkerhet och resurshushållning till en fördelaktig kostnad. Som rådgivare strävar vi efter att ge våra kunder en allsidig och teknikneutral rådgivning och ett pålitligt konsultstöd vid projektering av anläggningar. För att vidmakthålla kompetens och återkoppla råd och genomförda projekteringar deltar vi också i anläggnings- och uppföljningsarbeten.

Små avlopp

WRS har lång erfarenhet av små avlopp, i allt från rådgivning, kommunikation, policyfrågor, projektering och uppföljning. Vi har också spetskompetens inom källsorterande avlopp och naturnära reningssystem, t.ex. markbaserad rening, liksom inom återföring av näring från avloppsfraktioner till åkermark.

Dagvatten

WRS hjälper kommuner och företag med frågor som rör strategi för omhändertagande av dagvatten, arbete med dagvattenfrågor i detaljplaneringen och med utformning och projektering av utjämnings- och reningsanläggningar för dagvatten.

Naturvatten

Vi hjälper kommuner, företag och organisationer med frågor som rör kemisk och ekologisk status i vattendrag och sjöar, föroreningspåverkan, miljökvalitetsnormer och att ta fram åtgärdsplaner. Vi har lång erfarenhet av utformning av våtmarker i odlingslandskapet och driver också utvecklingsarbete inom området.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...