Westerås Brand

Westerås Brand

021-13 98 ... Visa nummer
August Palms Väg 6
724 64 VÄSTERÅS

Om oss

Westerås Brand AB har i mer än ett decennium arbetat med att i första hand hjälpa byggentreprenörer, fastighetsförvaltare och lantbrukare med passivt brandskydd.

Bildgalleri

  • Westerås Brand
    Westerås Brand
  • Westerås Brand
    Westerås Brand

Vilka är vi?

Vi har lång erfarenhet och stort kunnande av passivt brandskydd som; brandtätning, miljötätning, brandisolering av stål och fogningsentreprenader samt försäljning av brandredskap. Våra samtliga produkter har typgodkännanden och/eller europeiskt godkännande (ETA).

Brandtätning/ Miljötätning

Brandtätning; en mängd olika brandtätningsmetoder och egenskaper finns i dag på marknaden t.ex. gipsbaserade, modulbaserade och mineralullsbaserade brandtätningssystem med olika egenskaper att klara gastäthet, trycktålighet och aggressiv miljö samt mekanisk rörelse. Gemensamt för brandtätningssystem är att de under en föreskriven minsta tid av 15- 360 minuter skall förhindra rökspridning, brandspridning samt upprätthålla brandmotstånd i det brandcellsbegränsande partiet där kablaget, rörledningarna eller andra installationer genombrutit brandcellsgränsen.

Miljötätning; kan vara brandtätning med tillägg ljud, lukt, radon, damm, fukt, kyla m.m.

Brandtekniska klasser:
R (Bärförmåga)
E (Integritet)
I (Isolering)
M (Mekanisk påverkan)
W (Begränsad strålning)
15-360 (Tidskrav)

Brandisolering/Brandskyddsmålning

Bärande byggnadsdelar ska uppfylla vissa angivna krav på brandteknisk klass (R- bärförmåga), genom att utföra en klassificering (Br1, Br2, Br3) av byggnaden med hänsyn till brandbelastning, våningsantal och byggnadsdel. Brandisolering av stål kan utföras med brandskyddsfärg, sprutad mineralull, gipselement stenulls-, kalciumsilikat-, gipsskivor samt kombinationer av ovan nämnda. För bärande brandisoleringsmaterial finns dataprogram, dimensioneringstabeller och diagram framtagna så rätt färgmängd, isoleringstjocklek och skivtjocklek appliceras.

Brandtekniska klasser:
R (Bärförmåga)
E (Integritet)
I (Isolering)
30-240 (Tidskrav)

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...