Valdemarsviks Sparbank

Valdemarsviks Sparbank

0123-129 0... Visa nummer
Storgatan 15A
615 30 VALDEMARSVIK

Följ oss på sociala nätverk

Om oss

Valdemarsvik Sparbank är en fristående sparbank som jobbar för Ditt och Bygdens bästa. Vi är beroende av bygdens utveckling, näringsliv och befolkning. Därför bryr vi oss mer än andra. Just detta skiljer oss från andra banker och påverkar våra grundläggande värderingar.

Bildgalleri

 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank
 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank
 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank
 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank
 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank
 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank
 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank
 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank
 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank
 • Valdemarsviks Sparbank
  Valdemarsviks Sparbank

Människan och bygden i centrum

Valdemarsviks Sparbank är beroende av bygdens utveckling, näringsliv och befolkning. Därför bryr vi oss mer än andra. Och framför allt, är det just detta som skiljer oss från andra banker och påverkar våra grundläggande värderingar. Det handlar om närhet till kunder, dialog, korta beslutsvägar och om att skapa utvecklande mötesplatser.

Vi är särskilt stolta över att vi tar Sparbanksidén online. Valdemarsviks Sparbank ligger i framkant av smidiga och enkla lösningar via internet och mobiltelefoner. Lösningarna är anpassade för såväl våra stora som små kunder.

Vi är också stolta över att vi ropar ”Valdemarsvik” utanför bygden. Vår ambition är att stärka orten genom att fler hittar denna vackra skärgårdskommun för att bo i och för att driva sina företag i.

Trygg, stabil ekonomi

Det är tryggt att vara kund i Valdemarsviks Sparbank. Vår ekonomiska stabilitet är svår att överträffa. Vår soliditet är hög. Vi har i princip nästan dubbelt så mycket kapital som lagar och förordningar kräver av oss. Valdemarsviks Sparbank har också en mycket god volymtillväxt. Vi blir större och starkare vilket också vårt senaste bokslut visar.

Vi är motorn i den lokala kreditmarknaden – men utan eget vinstintresse. Valdemarsviks Sparbank gör ingen vinst som fördelas till aktieägare. Vår vinst används till att hålla en sund kreditmarknad som utvecklar kommunens företag och invånare och som skapar långsiktig trygghet för våra kunder. Detta skapar också goda förutsättningar för att möta framtiden – oberoende av den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld.

Spararnas trygghet i första hand

Det finns en garanti för alla som sparar sina pengar i Valdemarsviks Sparbank. Garantin är vår balansräkning. Vi har under många år byggt upp vårt egna kapital och ackumulerat vinster år efter år utan avbrott. Vårt egna kapital ligger idag runt 150 miljoner kronor.

En starkare garanti än vår balansräkning kan ingen kund efterfråga. Vi har dessutom en väldigt stark riskkontroll. Trots det, har staten inrättat en insättningsgaranti för banker och kreditinstitut om de skulle gå i konkurs. Naturligtvis omfattas alla våra konton även av denna garanti.

Fel ska inte upprepas

För oss på Valdemarsviks Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar välkomnar vi att du framför dina synpunkter till oss. Banken har en särskild policy som behandlar detta. Policyn betonar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund samt att snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering.

För Ditt och Bygdens bästa

Vi är en bank med hög kompetens, service och lönsamhet. Vår verksamhet präglas av korta beslutsvägar, kundfokus och ekonomisk stabilitet. Vi stimulerar aktivt bygdens utveckling, näringsliv och befolkning.

Valdemarsviks Sparbanks vision förverkligas i konkreta målbilder som anpassas utifrån marknadens och omvärldens förändringar. Målen konkretiseras till den enskilde medarbetaren i utvecklingssamtalen. Visionens mål gäller för bankstyrelsens långsiktiga arbete och är en röd tråd i ledningsgruppens återkommande diskussioner och beslut.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...