Tolkresurs Sverige AB

Tolkresurs Sverige AB

077-185 00... Visa nummer
Torggatan 9
852 32 SUNDSVALL

Följ oss på sociala nätverk

Om oss

Vi är en rikstäckande tolkförmedling öppet alla dagar om året 24 timmar om dygnet. Hos oss kan du få tolk- och översättningstjänster i över 160 språk och dialekter. Vare sig det gäller samhälls-, välfärds-, affärs- eller konferenstolkning kan vi hjälpa dig med pålitliga och professionella tolkar.

Bildgalleri

  • Tolkresurs Sverige AB
    Tolkresurs Sverige AB
  • Tolkresurs Sverige AB
    Tolkresurs Sverige AB

Vana vid såväl näringsliv som offentlig förvaltning

Tolkservice är specialister på att hjälpa myndigheter, vårdsektorn och kommuner i tolkärenden i olika situationer. Likaså är vi vana vid tolktjänster åt företag och organisationer. Vi har över 2000 i vårt nätverk och oavsett sammanhang kan du känna dig trygg med att du får en kompetent tolk som arbetar enligt god tolksed. Självklart har vi alla tystnadsplikt.

Översättare

Tolkresurs utför professionella översättningar i de flesta språk, även bestyrkta översättningar. Vi har både erfarna facköversättare men också auktoriserade translatorer. Självklart korrekturläser vi samtliga handlingar vi översätter.

VI HITTAR RÄTT ÖVERSÄTTARE FÖR DIN TEXT
Precis som i alla andra uppdrag matchar vi uppdraget mot våra översättare så att du ska få den mest lämpade personen för just din översättning. Om du behöver ett bestyrkt dokument krävs att översättningen är gjord av en translator, alltså en auktoriserad översättare. Såväl våra facköversättare som våra translatorer arbetar i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorssed.

ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER VI ERBJUDER:
- facköversättningar
- bestyrkta översättningar
- korrekturläsning
- språkgranskning
- textredigering

Tolk

Att tolka är att hjälpa två parter som inte har ett gemensamt språk att förstå varandra. Sammanhangen kan vara skiftande men med Tolkresurs kan du känna dig trygg i att få en kompetent tolk som utför sitt jobb professionellt – både enligt god tolksed och med god service.

SAMHÄLLSTOLKNING
Om du arbetar i offentlig sektor och behöver hjälp att kommunicera med dina klienter, patienter, kunder och medarbetare som talar ett annat språk – hör av dig till oss. Vi hjälper kunder inom exempelvis sjukvård, polis, socialtjänst, domstol, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Hos oss finns såväl utbildade samhällstolkar som tolkar med specialkompetens, till exempel för sjukvården, rättsväsendet eller skattefrågor.

AFFÄRSTOLKNING
För tolkuppdrag inom näringslivet matchar vi fram tolk efter lämplighet, erfarenhet och efter dina krav på specialistkompetens. Att vi håller en hög servicegrad brukar vara särskilt uppskattat. Vårt mål är att bidra till ett lyckat affärsmöte på bästa sätt.

KONFERENSTOLKNING OCH KONFERENSUTRUSTNING
Om du planerar internationella konferenser, affärsmöten, seminarier och liknande hjälper vi dig med både tolkteam och teknisk utrustning som tolkbås, mikrofoner, hörlurar och guideväskor. Vi har tolkar som är vana vid den här typen av uppdrag, många också med speciella branschkompetenser.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...