Stadens Golv AB

Stadens Golv AB

070-736 69... Visa nummer
Norra stationsgatan 99
113 64 STOCKHOLM

Om oss

Vi är ett auktoriserat golvföretag som utför de flesta tjänster inom golv och kakel. Medlem i GBR-Golvbranschens Riksorganisation.

Kvalitetspolicy

Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete.
Verksamheten bygger å långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan med kunden.
Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet. Arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris. Vi skall utveckla våra arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten.
Varje medarbetare ska vara kompetent för sin uppgift och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav.
Vi ska utveckla samarbetet med branchorganisationerna.
Genom utvärdering av processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar vi underlag för ständiga förbättringar.
Vi ska uppträda affärsmässigt med god etik och moral.
Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder och leverantörer.
Vid ledningens genomgångar granskas och utvärderas kvalitetspolicyns fortsatta lämplighet.

Miljöpolicy

Stadens Golv AB ska genom aktivt miljöarbete verka för att förebygga och minimera föroreningar som på ett negativt sätt påverkar miljön och människors hälsa.

Detta ska vi uppnå genom att:
- Minimera våra betydande miljöaspekter
- Ta hänsyn till de fastställda regionala och lokala miljömålen
- Alltid arbeta med ständiga miljöförbättringar
- Följa tillämplig lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav
- Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
- Marknadsföra miljöanpassade produkter utifrån marknadskraven
- Samverka med Golvbranchens Riksorganisation och Byggkeramikrådet om normer och metoder för att minska miljöbelastningen
- Ställa miljökrav på våra leverantörer
- Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
- Ha beredskap för miljönödlägen
- Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
- Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...