Sparbanken Skaraborg

Sparbanken Skaraborg

0512-293 0... Visa nummer
Hotellgatan 2
534 31 VARA

Om oss

Vi vill utveckla vår hemregion. Där andra bankers vinster går till aktieägare eller enskilda kunder ger vi nämligen tillbaka en del av vår vinst till området där vi är verksamma. Hos oss kan du få hjälp med alla din bank- och försäkringsärenden, oavsett om det gäller sparande, lån eller placeringar.

Bildgalleri

 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg
 • Sparbanken Skaraborg
  Sparbanken Skaraborg

Om Sparbanken Skaraborg

Sparbanken Skaraborg AB ägs till 100 procent av Sparbanksstiftelsen Skaraborg.
För banken föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till bankens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av bankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

Bankens årsstämma beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för banken.
Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordförande. Styrelsen utser verkställande direktör som under styrelsens inseende ska leda verksamheten i banken.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...