Sotningsväsendet i Gävle AB

Sotningsväsendet i Gävle AB

026-62 03 ... Visa nummer
Södra kansligatan 12
802 52 GÄVLE

Om oss

Sotning och brandskyddskontroll för alla eldstäder. Vi sotar för att minska risken för brand och för att spara energi. Brandfaran ökar om inte underhållet av skorstenar, eldstäder och värmepannor sköts ordentligt. Bränsleförbrukningen ökar och därmed också värmekostnaderna. En rengjord värmeanläggning avger mindre miljöfarliga utsläpp.

Bildgalleri

 • Sotningsväsendet i Gävle AB
  Sotningsväsendet i Gävle AB
 • Sotningsväsendet i Gävle AB
  Sotningsväsendet i Gävle AB
 • Sotningsväsendet i Gävle AB
  Sotningsväsendet i Gävle AB
 • Sotningsväsendet i Gävle AB
  Sotningsväsendet i Gävle AB
 • Sotningsväsendet i Gävle AB
  Sotningsväsendet i Gävle AB
 • Sotningsväsendet i Gävle AB
  Sotningsväsendet i Gävle AB
 • Sotningsväsendet i Gävle AB
  Sotningsväsendet i Gävle AB

Kvalitet & Miljö

Vårt mål är att erbjuda tjänster som tillgodoser våra kunders krav och förväntningar på oss som professionellt företag genom rätt kvalité. Det är viktigt att vi som företag arbetar aktivt för att bidra till ett hållbart miljövänligt samhälle.

Rent konkret innebär detta att vi:
- Använder miljövänliga produkter
- Använder oss av arbetsmetoder som är så resurssnåla som möjligt
- Ser till att vår personal är utbildade och medvetna om vikten av miljötänkande i det dagliga arbetet
- Utnyttjar våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt
- Certifierad enligt FR 2000

Kvalitetssäkrad sotning med FR2000

Vi vart färdiga i maj 2011 med att kvalitetssäkra och certifiera verksamheten.

Skorstensfejarmästaren anser att en kvalitetssäkring är viktig, främst för kunderna men också för företaget.

ETT HELHETSTÄNK FÖR LEDNING, MILJÖ OCH SÄKERHET FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. De grundläggande värderingarna i FR2000 är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetenta och motiverade medarbetare".

omdömen

Sotningsväsendet i Gävle AB har valt att inte tillåta omdömen.