Sot & Ventilationstjänst i Västerås AB

Sot & Ventilationstjänst i Västerås AB

021-13 02 ... Visa nummer
Västra ringvägen 14
722 11 VÄSTERÅS

Följ oss på sociala nätverk

Om oss

Företagets självklara måtto är att leverera tjänster av hög kvalitet som förebygger brandrisk och höjer inomhusklimatet med nöjda kunder i fokus. Vi har länge ansvarat för sotning, register hållning och förebyggande brand åtgärder för Västerås kommuninvånare och detta utför vi med stort ansvar och stor noggrannhet.

Välkommen

Alla medarbetare har mycket god utbildning från Räddningskolan i Rosersberg. Där avlägger man efter 3 år en skorstensfejare examen som sedan följs av tekniker examen och till sist ingenjörs examen. Vi fortbildar oss kontinuerligt inom ventilation och uppdaterar våra behörigheter med jämna mellanrum.

Sotning

Vi sotar för att minska risken för brand och för att spara energi.
Brandfaran ökar om inte underhållet av skorstenar, eldstäder och värmepannor sköts ordentligt. Bränsleförbrukningen ökar och därmed också värmekostnaderna. En rengjord värmeanläggning avger mindre miljöfarliga utsläpp.

Vi sotar eldstäder och rökkanaler.
Vi sotar din oljepanna.
Vi avlägsnar hinder, så som fågelbon, i ventilations- och skorstenskanaler.

Låt våra sotare hjälpa dig att undvika bränder och sänka dina kostnader.

Brandskyddskontroll, lagar & förodningar

Sot & Ventilationstjänst AB är kontrakterat av Västerås Stad för att sköta brandskyddskontroll på sotningsobjekt inom Västerås kommun.

Den lag som styr våran verksamhet är Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) där 3:e kapitlet, § 4-6 behandlar kommunens ansvar för att brandskyddskontroll utförs. Detta beskrivs vidare i Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)
Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, SRVFS 2003:11 (.pdf) anger vilka typer av objekt som skall kontrolleras och hur ofta denna kontroll skall utföras.

Statens allmänna råd och kommentarer om rengöring (sotning), SRVFS 2004:5 (.pdf) beskriver vad som skall ingå i en sådan kontroll.

Brandskyddskontrollen är en okulär besiktning där rökkanalen och skorstenen inspekteras från eldstad till ovan tak för att upptäcka eventuella brister som kan leda till en brand eller annan olycka, därför kontrolleras t.ex takskyddsanorningar i samband med denna kontroll.

Besiktningar vid nyinstallation eller ombyggnation

Att tänka på

Besiktningar omfattar råd och anvisningar angående skorstenar, öppna spisar, braskaminer, kakelugnar, imkanaler, spisfläktar och restauranger.
Det är viktigt att samtliga innehavare tryggt och säkert skall kunna använda sina anläggningar.

Ventilation

Vi rengör ventilationsanläggningar för renare luft och hälsosam inomhusmiljö.
Smuts i ventilationskanaler och fläktar ger en sämre inomhusmiljö och högre driftskostnader eftersom din ventilationsanläggning kräver mer energi.
Din fastighet kan också få svåra fuktskador i badrum och tvättstugor på grund av otillräcklig luftväxling.

Vi gör så att det blir bättre luftväxling, dvs byter ut förorenad luft med ny "frisk" luft.
Vi rensar ventilationskanaler i skolor, dagis, kontor, lägenheter och villor.
Vi byter uteluftsdon.

Våra ventilationstekniker kan kan lösa alla dina ventilationsproblem samtidigt som du förbättrar inomhusmiljön och sänker dina driftskostnader.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...