Socialjour Lunds Kommun

046-12 12 ... Visa nummer
Box 41
221 00 LUND

Om oss

Sociala jouren hanterar akuta sociala problem på helger och röda dagar, det vill säga när övriga socialtjänsten är stängd.

Sociala jourens uppgifter

- Rådgivning, hänvisning och upplysningsamt stödjande och utredande samtal
- Handläggning av akut bistånd enligt Socialtjänstlagen
- Akuta åtgärder enligt vårdlagarna LVU (vård av unga) och LVM (vård av missbrukare)

Vi samarbetar i akuta lägen främst med polisen, hälso- och sjukvårdens akutmottagningar samt med Kvinnojouren. För mer långsiktigt stöd hjälper vi dig att komma i kontakt med övriga socialtjänsten närmast följande vardag.

Jour åt flera kommuner

Sociala jouren i Lund är jour åt Lund, Eslöv, Kävlinge, Lomma och Höörs kommuner.