Sanna Stenhuggeri

0300-230 8... Visa nummer
Sannaplan 8
414 73 GÖTEBORG

Om oss

Sanna Stenhuggeri är ett litet familjeföretag, med lågprisprofil och med verksamhet i Göteborg och i Kungsbacka.

Gravvårdar och andra gravstensarbeten med egen produktion

Vi har tillverkat gravstenar ända sedan 1920 och har därför mycket stor erfarenhet. Eftersom vi tillverkar våra stenar själva kan vi leverera alla upptänkliga typer och stilar, från mycket enkla till mycket avancerade och påkostade. Vi lagertillverkar inte våra produkter utan varje sten tillverkas efter kundens önskemål.

Många som köper gravstenar gör detta genom sin begravningsentreprenör. Men att gå direkt till en tillverkare blir alltid billigare och ger dessutom möjligheten att tala direkt med de som skall tillverka stenen så att hänsyn lättare kan tas till personliga önskemål.

Utöver gravstenstillverkning så utför vi också all slags service på gravar och gravstenar (dock ej blomplantering och liknande). Det kan gälla t.ex. inhuggning av nya namn på en befintlig sten, tvättning av stenar, renoveringar, reparationer o.s.v. Vi säljer även olika tillbehör som urnor, vaser, gravlyktor och olika dekorationer.

Vår butik och gravvårdsutställning ligger alldeles utanför grindarna till Västra Kyrkogården i Göteborg, vid Sannaplan.

Egna önskemål och ideer

Eftersom vi tillverkar alla våra gravstenar efter beställning går det givetvis att få vilken design eller typ som man önskar. Om man själv har en ide som man vill förverkliga så går det utmärkt att komma till oss med en skiss eller liknande och förklara vad man vill ha. Att det är en personlig design gör inte stenen dyrare i sig självt utan det avgörande är ju hur pass tidskrävande som stenen är att tillverka.

Gränserna för vilka designer som man kan använda sig av sätts dels av att det skall vara möjligt att tillverka stenen, dels att man skall få kyrkogårdsstyrelsens godkännande före uppsättning. Det finns vissa regler, främst begränsningar i tillåtna storlekar liksom krav på att det skall anses vara förenligt med god gravsed och inte får innehålla texter eller symboler som kan verka anstötliga.

Vi kan även utföra texter på andra språk och med andra alfabet, förutsatt att vi får en korrekt förlaga att arbeta efter. Vi har t.ex. levererat stenar med kinesisk, japansk, hebreisk, arabisk och persisk text.

Kullerstenar (naturstenar)

Kullerstenar har blivit ett alternativt till konventionella gravstenar, framför allt på vissa gravfält med små gravar.

Vi kan leverera kullerstenar som vi själva tagit fram och vi kan även göra text och eventuell bearbetning av stenar som kunder själva kommer med. Många, men inte alla, kullerstenar behöver slipas eller jämnas till på själva textytan för att texten skall bli så bra som möjligt.

Vi har ett antal kullerstenar vid vår utställning. Eftersom varje sten är unik så varierar ju utbudet. Nya stenar kommer in med jämna mellanrum, beroende på hur fort de som finns på plats blir sålda.

Egen kullersten:

Om man själv väljer en sten som man vill ha en inskription gjord i så är det vissa saker som man bör tänka på. Är stenen lagom stor ? Eftersom endast en mindre del av stenen brukar gå att använda som textyta så kan det bli platsbrist om den är för liten, framför allt om mer än ett namn skall graveras in. Om det är så att något ytterligare namn kan tillkomma i framtiden måste man givetvis ta med detta i beräkningen. Om stenen å andra sidan är för stor blir det dels dyrare att få den på plats om lyftkran måste användas, dels kan man komma i konflikt med de restriktioner som kyrkogårdarna har vad det gäller tillåten storlek på gravsten.

En annan synpunkt är hur textytan ser ut. Alltför ojämna ytor kan bli svårt att få snygg text på. Om stenen har sprickor i ytskiktet kan bitar av bokstäver lossna vid graveringen.

Färgen på en kullersten kan variera. Det går utmärkt både med ljusa och med mörka stenar, men man får anpassa texten efter detta så att det syns bra. T.ex. fungerar ju nedhuggen svartmålad text bra på ljusa stenar men inte på riktigt mörka.

Inskriptioner och textkompletteringar

Vi utför alla slag av inskriptioner och textkompletteringar. Ofta handlar det om att ännu en person skall gravsättas i samma grav och att därför texten måste kompletteras med ett nytt namn och tillhörande datum- och årtalsangivelser. Ibland kan det handla om att t.ex. en minnestext skall huggas in i ett berg eller liknande.

Vi har olika textstilar (fonter) att erbjuda men när det gäller kompletteringar så är det klart vanligaste att man använder samma stil och skrivsätt som det som finns på graven sedan tidigare.

De flesta gravstenar kan tas ned så att arbetet kan utföras på vår verkstad strax utanför Kungsbacka. Detta är oftast det enklaste förfarandet. I en del fall är detta inte möjligt eller lämpligt, t.ex. för att stenen är ovanligt stor och tung, sitter fast så att den inte enkelt kan lossas eller befinner sig på en plats dit det är så långt att åka att det dubbla resande som krävs vid ned- och uppmontering överväger jämfört med att det är enklare att arbeta på verkstad. I sådana fall utför vi arbetet på plats.

De allra flesta texttyper kan kompletteras i efterhand. Ett undantag är dock text som är fristående, d.v.s. texten står upp från underlaget och resten av stenen är nedsänkt till en lägre nivå. Eftersom det endast går att hugga bort sten men inte att lägga till så går sådan text inte att komplettera i efterhand, om inte en textyta har sparats för detta redan vid stenens tillverkning. Tänkbara lösningar i sådana fall blir att antingen välja en annan texttyp för den tillkommande texten eller att slipa om hela stenen och göra om all text. Det senare blir givetvis ett dyrare alternativ.

Värt att tänka på: Vid textkomplettering kommer gravstenen att få en nygjord och en äldre text. Den nya ser givetvis fräsch och snygg ut, men den gamla har ofta blivit smutsig eller belagts med alger eller lavar om det har gått många år emellan. Den nya kommer då att se helt annorlunda ut och den gamla framstår som verkligen smutsig. Vi rekommenderar därför våra kunder att alltid beställa tvätt av stenen i dessa fall. Om vi utför inskriptionen på verkstad och tvätt är beställd samtidigt så utför vi denna för halva ordinarie priset.

omdömen

Sanna Stenhuggeri har valt att inte tillåta omdömen.