Samtalsmottagningen Umeå AB

Samtalsmottagningen Umeå AB

Om oss

Samtalsmottagningen är en privat psykoterapimottagning i centrala Umeå som bland annat arbetar med stress, utmattning, ångest och oro, depression, fobier och relationsproblem. Mottagningen erbjuder individuell psykoterapi och parsamtal samt handledning.

Bildgalleri

 • Samtalsmottagningen Umeå AB
  Samtalsmottagningen Umeå AB
 • Samtalsmottagningen Umeå AB
  Samtalsmottagningen Umeå AB
 • Samtalsmottagningen Umeå AB
  Samtalsmottagningen Umeå AB
 • Samtalsmottagningen Umeå AB
  Samtalsmottagningen Umeå AB
 • Samtalsmottagningen Umeå AB
  Samtalsmottagningen Umeå AB

Samtalsmottagningen

Vi människor har behov av att känna oss lyssnade på, förstådda och bekräftade. Ibland kan vi hamna i svåra situationer som i sin tur kan leda till personliga kriser. Vi kan drabbas av svårigheter som vi inte klarar av att komma till rätta med på egen hand. Det kan handla om separationer, problem i familjen och andra relationssvårigheter, utmattning och stress. Många går omkring med dålig självkänsla och blir därigenom mera sårbara för depression, oro och ångest. Ibland behövs hjälp och vägledning i att förändra våra liv i den riktning som vi själva vill. Vi kan känna att det är dags att bryta invanda mönster och att hitta mera fungerande strategier.

Behandlingen sker med kognitiv beteende terapi (KBT). Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att yrkestitel är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Detta utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Du som söker individuell psykoterapi erbjuds en kostnadsfri konsultation så att du kan ta ställning till om du vill påbörja behandling.

Verksamhet

Parterapi
Handledning
Konsultation/krissamtal
Parterapi
Individuell psykoterapi
Terapi för unga

KBT – Kognitiv Beteendeterapi

KBT (kognitiv beteendeterapi) utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur vi ser på oss själva och vår omgivning. Det handlar om sambandet mellan hur vi tänker, känner och handlar. Våra tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra ömsesidigt.

Vid en första kontakt får du information om hur vi kommer att arbeta och du får möjlighet att berätta om dina svårigheter och de eventuella förändringar som du önskar. Efter att vi har gått igenom din livssituation och dina erfarenheter kommer vi överens om vad vi ska lägga fokus på och hur vi ska arbeta för att hitta mera fungerande strategier. Vi arbetar tillsammans i en aktiv och fokuserad psykoterapi och samarbetet utgör en viktig grund. Vi utforskar mönster som inte har varit till nytta utan snarare har utgjort ett hinder. Insikt i den egna livshistorien och hur dina problem kan ha uppstått är ofta en viktig del i en psykoterapeutisk process. Eftersom känslor och relationer är viktiga delar i våra liv är teorin om affekter och anknytning viktiga utgångspunkter i psykoterapi.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...