Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan

Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan

08-761 52 ... Visa nummer
Tfn
08-760 47 ... Visa nummer
Gamlebyplan 15
163 74 SPÅNGA

Om oss

Vi vill vara en levande kristen gemenskap i Rinkeby som är öppen för alla. I vår församling möter du människor från många länder och kulturer som har framför allt en sak gemensam; vi har funnit en levande tro på Jesus Kristus. Du är också välkommen in i vår gemenskap, vare sig du redan funnit tron på Jesus, är på väg eller bara är nyfiken. Du kan läsa mer om vilka vi är, vad vi tror på och vad vi gör, på vår hemsida. Än en gång, välkommen!

Bildgalleri

 • Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan
  Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan
 • Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan
  Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan
 • Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan
  Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan
 • Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan
  Rinkeby Int.Församling/Förskolan Pärlan

Församlingens historia

Rinkeby Internationella Församling föddes ur en längtan att föra budskapet om Jesus till de människor som bor i Rinkeby.
Rinkeby byggdes under miljonprogrammet under 1970-talet. Några kyrkor som Tenstakyrkan och Centrumkyrkan i Sundbyberg ville satsa på området. Ungdomar flyttade hit och började träffas för att be för Rinkeby. Olika kampanjer hölls. Evangeliska Frikyrkan, eller Örebromissionen som det hette då, började engagera sig genom sin invandrarpastor Theodoros Demitriades. Allt gjordes med drömmen att en församling en gång skulle startas i Rinkeby.

1989 fanns det ett par med utlandserfarenhet som kände att de skulle flytta tillbaka till Sverige med sina barn, Lars och Margareta Mörling. Efter bön och samtal med alla berörda beslöts att de skulle flytta till Rinkeby för att starta en församling tillsammans med alla dem som varit engagerade. Örebromissionen stödde arbetet andligt och ekonomiskt.

Den 1 oktober 1989 grundades Rinkeby Internationella Församling hemma hos familjen Winbergs av 10 personer (9 svenskar och 1 schweizare). Lars Mörling blev församlingens pastor. Församlingens sammankomster hölls antingen i hyrda lokaler som Svenska Kyrkans lokal och Folkets Hus, eller hemma hos medlemmarna. Arbetet växte. Eftersom familjen Mörling arbetat i arabvärlden så började tidigt en grupp arabisktalande kristna samlas. Troende från andra delar av landet flyttade in. Människor kom till tro på Jesus och döptes. Under en period fann många iranier Jesus. Team från Operation Mission kom till församlingen för att hjälpa till, ledda av Edna och Mathias Pfleiderer.

Församlingens viktigaste samlingar är den internationella gudstjänsten på söndag förmiddag och bönegrupper på olika språk. Gudstjänsten hålls på svenska men tolkas ofta till andra språk. Bönegrupper samlas på vardagskvällar. Under åren har det funnits grupper på svenska, arabiska, engelska, persiska, franska och tyska.

1990 blev församlingen erbjuden att driva förskoleverksamhet. I tro vågade man satsa och Förskolan Pärlan startades på Västerby Backe med 17 barn. På så sätt fick församlingen tillgång till lokaler på kvällstid för olika grupper. När kön till förskolan växte flyttades verksamheten till Gamlebyplan där man fick tillstånd att ta emot 40 barn.

Församlingen tillhör samfundet Evangeliska Frikyrkan.

Kristen trosbekännelse

Den tidiga kyrkan utformade en bekännelse för sin övertygelse och tro på Jesus som världens Frälsare, Messias och Guds son. Den utgår från apostlarnas tro, bland annat Paulus som i sitt brev till romarna, författat på 60-talet skrev att ”om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad” (Rom 10:9). En mer utförlig trosbekännelse som används sedan 381 av kyrkor i både väst och öst är den nicenska trosbekännelsen. Den kallas också CREDO efter de latinska orden för ”jag tror”.

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus,hans enfödde Son, vår Herre,vilken är avlad av den Helige Ande,född av jungfrun Maria,pinad under Pontius Pilatus,korsfäst, död och begraven,nederstigen till dödsriket,på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,uppstigen till himmelen,sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,därifrån igenkommande till att dömalevande och döda. Vi tror ock på den helige Ande,en helig, allmännelig kyrka,de heligas samfund, syndernas förlåtelse,de dödas uppståndelse och ett evigt liv.Amen.
DEN NICENSKA TROSBEKÄNNELSEN
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.