Rederi AB Gotland / Danska konsulatet

Rederi AB Gotland / Danska konsulatet

0498-20 00... Visa nummer
Hamngatan 1
621 57 VISBY

Om oss

Gotlandsbolaget grundades 1865 under namnet Ångfartygsbolaget. Rederiet är Sveriges äldsta passagerarrederi. Rederi AB Gotland-koncernens fartygsinnehav sträcker sig från servicefartyg för vindkraftssektorn till snabbgående färjor för Gotlandstrafiken och produkttankfartyg som fraktar raffinerade petroleumprodukter över hela världen.

Bildgalleri

  • Rederi AB Gotland / Danska konsulatet
    Rederi AB Gotland / Danska konsulatet
  • Rederi AB Gotland / Danska konsulatet
    Rederi AB Gotland / Danska konsulatet
  • Rederi AB Gotland / Danska konsulatet
    Rederi AB Gotland / Danska konsulatet

Mer om oss

Vår affärsidé
Rederi AB Gotlands affärsidé är att förränta kapital främst genom att investera i fartyg inom färje-, ro-ro- och produkttankområdena. I detta ingår att aktivt delta i utvecklandet av nya fartyg. Strategin är att främst koncentrera investeringarna till nya generationer fartyg med hög tekniknivå.

Kärnkompetensen i bolaget har vuxit fram ur ett hundrafemtioårigt successivt arbete med utveckling av nya generationer sjötransportsystem för Gotlandstrafiken. En förmåga som även kommit till nytta inom produkttankområdet.

Vår verksamhet
Verksamheten omfattar ägande och drift av färjor, ro-ro-, produkttankfartyg och hotellanläggningar. Färjorna, som går i trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet, drivs operativt genom dotterbolaget Destination Gotland AB. Tankrederiverksamheten ligger i dotterbolaget Gotland Tankers AB där tankfartygen förvaltas och drivs operativt. För förvaltning och drift av koncernens hotellfastigheter svarar GotlandsResor AB.

Vårt engagemang på Gotland

Att det gotländska samhället och näringslivet växer och utvecklas är nödvändiga villkor för att vår kärnverksamhet, färjetrafiken till och från Gotland, ska utvecklas. Därför har Rederi AB Gotland ända sedan grundandet år 1865 varit en viktig faktor i utvecklingen av Gotland. Våra insatser och investeringar sträcker sig därför utanför den direkta rederirörelsen. Vårt engagemang omfattar en stor bredd, från utbildning och kultursatsningar till hotell och boendeanläggningar. Med ett brett sponsorskap av kultur och andra samhällsnyttiga verksamheter vill vi göra Gotland så attraktivt som möjligt och skapa en maximal grund för Gotlandstrafiken.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...