Psykoterapi Handledning Konsultation Berndt West

Psykoterapi Handledning Konsultation Berndt West

070-760 84... Visa nummer
Erik Dahlbergsgatan 11A
411 26 GÖTEBORG

Om oss

Vi är sex erfarna personer med leg psykoterapeututbildning som tillsammans driver Lorensbergs Psykologgrupp. Vi har alla en lång och gedigen vana gällande olika typer av samtal: individuella, par och gruppsamtal som exempel. Handledning och utbildningsinsatser finns det god kompetens för på mottagningen.

Bildgalleri

  • Psykoterapi Handledning Konsultation Berndt West
    Psykoterapi Handledning Konsultation Berndt West
  • Psykoterapi Handledning Konsultation Berndt West
    Psykoterapi Handledning Konsultation Berndt West
  • Psykoterapi Handledning Konsultation Berndt West
    Psykoterapi Handledning Konsultation Berndt West

Vår verksamhet

Nedan ser du en översikt av olika områden som vi arbetar med:

- Kriser - av olika slag
- Identitet och vuxenblivande
- Missbruk/beroende - alkohol, droger, medicin
- Familjefrågor – samlevnad, barnuppfostran, svårigheter med ungdomar
- Ångest - panikattacker, oro, fobier
- Depression – nedstämdhet
- Arbetslivets svårigheter – mobbing, utbrändhet, stresshantering
- Psykosomatik

Efter en noggrann genomgång av vad Du vill ha hjälp med planerar vi tillsammans hur vi skall arbeta kring de frågor som Du tagit upp. Det kan exempelvis innebära några vägledande samtal eller en kortare lösningsfokuserad terapi. Det kan också handla om en längre bearbetande psykoterapi där en fördjupad förståelse för hur just dina svårigheter uppstått och yttrat sig i ditt liv kan hjälpa dig i nuet och framtiden.

En annan central del i vår verksamhet är att kunna erbjuda:

- Att vara samtalspartner i arbetsrelaterade frågor exempelvis stöd och utveckling i den egna yrkesrollen.
- Teambuilding
- Utbildningshandledning
- Arbetsplatshandledning
- Konsultation