Psykologteamet - Synergix Associates

Psykologteamet - Synergix Associates

070-929 69... Visa nummer
Kålsängsgränd 10B
753 19 UPPSALA

Om oss

Synergix associates erbjuder både psykoterapi och coaching för individer, par och grupper. Vårt mål är att Du/Ni ska upptäcka era möjligheter och utveckla förmåga att uppnå välbefinnande och lycka. Vi erbjuder också exekutiv coaching för företags- och organisationsutveckling.

Bildgalleri

  • Psykologteamet - Synergix Associates
    Psykologteamet - Synergix Associates
  • Psykologteamet - Synergix Associates
    Psykologteamet - Synergix Associates

Psykoterapi

är en behandlingsmetod där en legitimerad psykolog tillsammans med klienten bearbetar
det som är smärtsamt och problematiskt.

Vi använder en unik metod för psykoterapi som är en synergi av kognitiv beteendeterapi
(KBT), psykodynamisk terapi (PT), neuro-narrativ terapi (NNT) och, Kognitiv-mindfulness (KM).

Vi fokuserar på klientens psykologiska svårigheter och försöker förstå deras personliga
uppfattningar, värderingar i förhållande till deras psykosociala sammanhang. ​Efter ett
inledande samtal skräddarsyr vi tillsammans med klienten ett upplägg enligt behov.

Coaching

är ett sätt att öka en persons potential för att maximera sin prestationsförmåga för
att nå sina önskade mål.

Vi erbjuder en helhetssyn med terapi och coaching; därför fokuserar vi på de
verkliga orsakerna till problemet och använder strategier som är anpassade för klienten
och de önskade målen.

Vi lägger lika stor vikt vid tidigare, nuvarande och framtida möjligheter i livet. Detta är en
viktig del av vår interaktiva, dynamiska och direkta metod. Genom vår terapeutiska process
försöker vi få klienten att uppleva personlig utveckling, psykisk välmående och därefter
åstadkomma önskade ändringar för att hitta livstillfredställelse och lycka.

Narrativ Coaching

är en process där fokus flyttas klientens negativa livsberättelse till positiva berättelser
om förmågor, intentioner, värderingar och livsdrömmar.

Du kan vända dig till oss om du upplever: Livskriser och traumatiska kriser, Ångest,
oro och panikattacker Stress och depression, Fobier, Utbrändhet, Emotionella
rubbningar, Osäkerhetskänsla, Bristande självtillit, Svikande självkänsla, Relationsproblem,
hemma och på arbetsplatsen ​Behov att prata om existentiella frågor.