Nya Vårdcentralen Kortedala Torg

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg

031-383 75... Visa nummer
Tusenårsgatan 3
415 10 GÖTEBORG

Följ oss på sociala nätverk

Om oss

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg är en godkänd vårdcentral inom VG Primärvård. Vi har 34 medarbetare som finns här för att ge Dig en god och säker vård. Alla våra läkare har svensk specialistlegitimation eller är ST-läkare i allmänmedicin.

Bildgalleri

 • Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
  Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
 • Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
  Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
 • Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
  Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
 • Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
  Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
 • Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
  Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
 • Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
  Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
 • Nya Vårdcentralen Kortedala Torg
  Nya Vårdcentralen Kortedala Torg

Primärvårdsmottagning B

Vi finns i nybyggda lokaler på Kortedala Torg 7, mitt emot Primärvårdsmottagning A. Vi öppnade under våren 2014.

Här arbetar två fasta allmänspecialister och en ST-läkare tillsammans med laboratoriepersonal och distriktssköterskemottagning. Dessutom arbetar vår psykoterapeut och vår psykolog samt vår socionom här olika dagar. Här finns också vår asylmottagning samt Seniorhälsa Plus samt receptionspersonal och en sjuksköterska som kan göra bedömningar och ge råd.

Lokalerna är handikappanpassade och ombyggda i enlighet med Västra Götalandsregionens tillgänglighetskrav.

Läkarna som arbetar på Primärvårdsmottagning B har både förbokade tider och akuta tider för drop-in. Om du kommer utan att ha bokat en tid kan du få vänta tills det blir en läkare ledig, eller så får du en tid senare.

Öppettiderna på Primärvårdsmottagning B är:

Måndag – fredag 08.00 – 17.00

Distriktssköterskemottagning

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg har distriktssköterskemottagning både på Primärvårdsmottagning A och Primärvårdsmottagning B. Distriktssköterskemottagningen är öppen varje vardag kl 08.00 – 17.00. Vid behov har du rätt att få tolkhjälp kostnadsfritt.

Distriktssköterskan arbetar både självständigt och samordnat med andra yrkeskategorier. Arbetet utgår utifrån ett förebyggande och proaktivt förhållningssätt med rådgivning kring hälsofrågor och livsstil, såsom tobaks-, och alkoholbruk, samt kost och motion. Arbetet har en tvärprofessionell karaktär där andra sjuksköterskor, tobaksavvänjare, läkare, laboratoriepersonal och psykologer eller kurator kan involveras i vården av patienten vid behov.

Distriktssköterskans verksamhet omfattar såromläggningar, blodtryckskontroller, förskrivning och utprovning av inkontinenshjälpmedel samt småoperationer och stygnborttagning som utförs på vårdcentralen. Distriktssköterskan gör även hälsokontroller på asylsökande och äldre inom vårt projekt Seniorhälsa Plus.

Vaccinationer är ett annat område som ligger inom distriktssköterskans arbetsområde. Distriktssköterskan gör hembesök om patienten inte har möjlighet att själv besöka vårdcentralen.

Distriktssköterskans rådgivning kan ske både vid besök och per telefon. Vår viktigaste uppgift är att i tid upptäcka risker och arbeta proaktivt för att förebygga sjukdom. Om sjukdom inträffar skall den bästa vård erbjudas, vara av hög kvalitet och upplevas sammanhållen och sömlös för den enskilde. En Samordnad Individuell Plan skall enligt lag upprättas med samtliga inblandade vårdgivare om den enskilde patienten önskar det. Trygghet och självbestämmande skall prägla hela processen.

Astma KOL-mottagning

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg har en specialistsjuksköterska inom astma KOL-sjukvård.

Astma KOL-sjuksköterskan arbetar i nära samarbete med din behandlande läkare och har specialistkompetens inom just astma och KOL-sjukdomar samt egenvård i samband med sjukdomen. Astma KOL-mottagningen erbjuder alla patienter med astma- eller KOL-diagnos en kontinuerlig uppföljning, samt råd och stöd i livsstilsfrågor och i frågor kring sjukdomen. Rökavvänjning och fysisk aktivitet utgör tillsammans med läkares medicinbehandling centrala delar av behandlingen.

Astma samt KOL är kroniska sjukdomar. Det betyder att om du en gång har fått astma eller KOL så har du sjukdomen livet ut. Behandlingen kan omfatta fysisk aktivitet på recept, medicinering, spirometri, rökavvänjning, samtal kring alkohol samt uppföljning och provtagning. I samband med nyupptäckt av sjukdom genomförs spirometri. Uppföljning av patienter med lungproblematik skall ske inom 3 – 6 månader efter första besöket för att utreda om det skett en försämring av lungkapaciteten. Fortsatt uppföljande besök sker därefter enligt gällande riktlinjer i samråd mellan behandlande läkare och specialistsjuksköterska. Uppföljningsbesök hos läkare skall ske minst en gång per år.

I samråd med läkaren och efter utredning av alla riskfaktorer, tas beslut om lämpliga behandlingar och medicinering.

Diabetesmottagning

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg har en specialistsjuksköterska inom diabetesvård. Diabetessjuksköterskan arbetar i nära samarbete med din behandlande läkare och har specialistkompetens inom just diabetesmedicin och egenvård i samband med sjukdomen. Diabetesmottagningen erbjuder alla patienter med diabetesdiagnos en kontinuerlig uppföljning, samt råd och stöd i livsstilsfrågor och i frågor kring sjukdomen.

Diabetes är en kronisk sjukdom. Det betyder att om du en gång har fått diabetes så har du sjukdomen livet ut. Behandlingen kan omfatta fysisk aktivitet på recept, medicinering, fotvård, ögonbottenfotografering, kostrådgivning samt uppföljning och provtagning. I samband med sjukdomsdebut genomförs ögonbottenfotografering. Uppföljning av diabetespatienter sker minst en gång årligen hos diabetessjuksköterskan och en gång årligen hos behandlande läkare. Vid behov, exempelvis vid behov av förändrad medicinering, kan läkarbesöken ske med tätare mellanrum.

I samråd med läkaren och efter utredning av alla riskfaktorer, tas beslut om lämpliga behandlingar och medicinering. Om insulinbehandling bedöms nödvändig, ger diabetessköterskan instruktioner om hur man mäter sockernivåerna i blodet samt instruktioner om hur man skall ge sig själv insulinsprutorna.

I Sverige finns ett nationellt kvalitetsregister för diabetesvården, kallat Nationella Diabetesregistret, NDR. Alla patienter som har diabetesdiagnos erbjuds möjlighet att delta i diabetesregistret. Syftet med registret är att förbättra diabetesvården. Deltagandet är frivilligt.

Psykologmottagning

Nya Vårdcentralen Kortedala Torg har idag tillgång till både psykolog, psykoterapeut och kurator. Samtalsmottagningen sker dels på Primärvårdsmottagning B och dels på Barnavårdscentralen.

Psykologmottagningen har möjligheter att erbjuda samtalsstöd, evaluering och psykologisk bedömning samt korttidsterapi. Vi har tillgång till både KBT och IPT inriktade terapeuter samt traditionella psykodynamiska och kurativa behandlingsmetoder.

Från årsskiftet 2016 kommer vi att satsa på att bygga en helt ny psykologmottagning på Kortedala Torg 5. Från den 1 januari 2016 förstärker vi vår mottagning med ytterligare en psykolog och vi planerar att under våren 2016 anställa ytterligare en psykolog med inriktning på neuropsykiatriska utredningar, särskilt inriktad mot barn.

Det är av stor vikt att kartlägga patienternas livsstil för att kunna identifiera riskbeteenden såsom hög alkohol- eller drogkonsumtion samt andra risker. Vid behov kan våra terapeuter och psykologer förmedla kontakter inom specialistpsykiatrin, kvinnojouren, socialtjänsten eller andra instanser.

Öppettider

Just nu Öppet

Ordinarie öppettider

MÅNDAG
8:00 - 22:00
TISDAG
8:00 - 22:00
ONSDAG
8:00 - 22:00
TORSDAG
8:00 - 22:00
FREDAG
8:00 - 22:00
LÖRDAG
10:00 - 16:00
SÖNDAG
10:00 - 16:00

BVC

MÅNDAG
08:00 - 17:00
TISDAG
08:00 - 17:00
ONSDAG
08:00 - 17:00
TORSDAG
08:00 - 17:00
FREDAG
08:00 - 17:00
LÖRDAG
Stängt
SÖNDAG
Stängt