Maria Elementarskola

Maria Elementarskola

08-120 216... Visa nummer
Fredmansgatan 1-3
118 47 STOCKHOLM

Följ oss på sociala nätverk

Om oss

Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Bildgalleri

 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola
 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola
 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola
 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola
 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola
 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola
 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola
 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola
 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola
 • Maria Elementarskola
  Maria Elementarskola

Maria Elementarskola

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Skolans organisation

Maria Elementarskola är en samskola med enskild huvudman, alltsedan den grundades år 1885. Stat och kommun är därför inte skolans huvudman och har därmed inte heller en huvudmans ansvar för skolan eller behörighet att förändra skolans uppgift och organisation. Skolan ägs av Stiftelsen Maria Elementarskola. Stiftelsen, skolans huvudman, står under länsstyrelsens tillsyn och har att utöva sin verksamhet i enlighet med svensk stiftelselagstiftning. Dess angelägenheter handhas av en styrelse. Skolans rektor är Annika Ekman.

Skolhälsovård

Skolhälsovården har till uppgift att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor och är en fortsättning av den hälsovård som bedrivs på Barnavårdscentralen.

Skolhälsovårdens uppgift är att vara förebyggande och omfattar hälsokontroller, hälsosamtal såväl som enklare sjukvårdsinsatser.

Den fullföljer även det vaccinationsprogram som påbörjats på BVC. PK (år 6) alt. hälsosamtal. Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel. Allmän hälsoundersökning hos skolläkaren tillsammans med förälder. Vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR – andra sprutan) för barn födda år 2002 och senare.

Maria Elementarskolas fritidshem

Maria Elementarskolas målsättning för fritidshemsverksamheten är att ge eleverna meningsfull sysselsättning i en bra miljö.

Barn är väldigt receptiva. Därför behöver de, för att utvecklas till harmoniska vuxna, få leva i en miljö fri från våld, svordomar och skällsord. Snarare måste deras omgivning vara präglad av omtanke, vårdat språk och skolans motto: ”Möt medmänniskorna med vänlighet, artighet och generositet.”

Under god pedagogisk ledning vill vi ge våra yngsta elever möjligheter till lek och avkoppling efter skoldagens slut, samt ge dem en etisk och estetisk fostran i Maria Elementarskolas anda.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...