Mama Mia

Mama Mia

08-506 490... Visa nummer
Warfvinges väg 29
112 51 STOCKHOLM

Följ oss på sociala nätverk

Om oss

Välkommen till Mama Mia. Var du än befinner dig i livet. Vi finns här för din skull! Mama Mia är Skandinaviens största privata kvinno- och barnhälsomottagning. Vi som arbetar på Mama Mia har alla lång yrkeserfarenhet och mycket hög specialistkompetens.

Bildgalleri

 • Mama Mia
  Mama Mia
 • Mama Mia
  Mama Mia
 • Mama Mia
  Mama Mia
 • Mama Mia
  Mama Mia
 • Mama Mia
  Mama Mia

Våra värdeord och värdegrund

Empatisk – Engagerad – Kompetent

Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vårdtjänster inom öppenvård för alla människor i alla åldrar.

För att kunna erbjuda våra kunder hög kvalitet arbetar vi med att optimera hela vår vårdkedja. Vi bygger upp långvariga relationer med våra kunder, medarbetare, leverantörer, vårdgivare, studerande, politiker, media m.fl. Dessutom sträcker sig vår vision bortom vårdkedjan. Vi vill skapa en bättre hälsa för alla som påverkas av vårt företag.

Att se, bemöta och bekräfta alla Mama Mias kunder genom ett respektfullt och informativt förhållningssätt och med högsta servicefaktor.

Idag har Mama Mia drygt 170 anställda och vi talar en mängd olika språk.

Kvalitet

För Mama Mia har kvalitet, kompetens, kontinuitet och bemötande varit viktiga ledord i hela verksamheten. Man ska som patient kunna känna sig trygg med att man får den bästa vården och också ett respektfullt och bra bemötande.

Mama Mia har ett övergripande ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) som gäller hela företaget. Ledningssystemet innebär bland annat att övergripande kvalitetsmål och delmål har tagits fram, kärnprocesser, lednings- och stödprocesser med tillhörande aktiviteter har kartlagts och rutiner har tagits fram för de aktiviteter som ingår i processerna.

Medarbetarna vet var de aktuella rutinerna finns dokumenterade och i vilket system avvikelserapporter, klagomål och synpunkter mm skrivs. Resultat från enkäter och internkontroller mm sammanställs och rapporteras regelbundet till ledningen inför ledningens genomgång.

Mama Mia redovisar årligen en patientsäkerhetsberättelse för samtliga verksamheter.
Mama Mia är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2006 och kvalitetscertifieringsarbete enligt ISO9001 pågår och beräknas vara klart under 2016.

Stockholms läns landsting genomför enkäter och mätningar genom utskick till besökare på våra mottagningar. Vi är väldigt stolta över de resultat vi fått gällande framför allt respektfullt bemötande. I den senaste mätningen var 100% nöjda med den hjälp de fick, men vi kan också se att vi behöver bli mycket bättre när det gäller telefontillgänglighet vilket är något vi arbetar med ständigt.

Tillgänglighet är viktigt och vi ser därför till att vara nåbara på många sätt. Våra telefoner är öppna 8-17 och vi har ett återuppringningssystem, Flexitid, om det är många som ringer samtidigt. Vi kan också kontaktas via Mina Vårdkontakter och e-post.

Personal

Inom Mama Mia arbetar idag drygt 170 personer och majoriteten är kvinnor. Sedan vi startade husläkarmottagning 2011 har andelen män ökat till ca 10%. Inom Mama Mia arbetar många personer med olika etnisk bakgrund vilket också är väldigt positivt, vi talar tex en mängd olika språk, bland annat persiska, polska, italienska, franska och engelska.

Mama Mia har kollektivavtal med Vårdföretagarna/Almega och arbetar aktivt med friskvård.

Tjänster

» MVC – Mödravårdscentral
» BVC – Barnavårdcentral
» Ultraljud
» Barnläkarmottagning – BUMM
» Gynekologmottagning
» Drop-In mottagning Preventivmedel / Cellprov
» Amningsmottagning
» Drop-In för nyförlösta
» Husläkare
» Samtal och stöd
» Sexolog – samtal
» HBTQ
» Mama Mia Kurser

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...