Leg. psykolog Sassa Pennala

Leg. psykolog Sassa Pennala

070-239 20... Visa nummer
Smörparken KYRKANS HUS
632 20 ESKILSTUNA

Om oss

Tjänster: barn/ ungdom/ skola/ psykologutredningar/ handledning, privatmottagning (avtal finns med försäkringsbolag) samt företagshälsovårdstjänster.

Bildgalleri

  • Leg. psykolog Sassa Pennala
    Leg. psykolog Sassa Pennala
  • Leg. psykolog Sassa Pennala
    Leg. psykolog Sassa Pennala

Tidigare yrkeserfarenheter

Jag har arbetat inom ett flertal verksamhetsområden som psykolog, både med barn, ungdomar och vuxna. Här följer en presentation över de verksamhetsområden som jag har arbetat inom:

Mödra- och barnhälsovård (MBHV)
Utredningar av barn i åldrarna 1-5 år, handledning till bvc-sköterskor, metodutveckling, medverkan i föräldragrupper samt föräldrastöd.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
Utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 1-18 år, terapeutiskt arbete med barn och familjer, metodutveckling samt handledning till personal som arbetar med barn och ungdomar.

Förskola och grundskola
Skolpsykologiska utredningar av barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år, konsultation och handledning till pedagogisk personal inom förskola och grundskola/gymnasium, handledning till skolsköterskor, metodutveckling samt samtalsstöd till ungdomar.

Företagshälsovård
Samtalsbehandlingar gällande kris- och stressreaktioner, såsom sömnsvårigheter, nedstämdhets- och ångestsymtom, rehabiliteringsarbete, arbetsförmågeutredningar, handledning till arbetsgrupper, avlastningssamtal samt chefscoaching.

Dessa tjänster erbjuder jag

Inom området barn/ungdom:
· Skolpsykologiska utredningar inom åldersgruppen 6-18 år
(inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, begåvning mm)
· Konsultation/handledning till personal inom förskola, skola och gymnasium
· Konsultation/handledning till andra verksamhetsområden där man
arbetar med barn, ungdomar och familjer
· Föräldrarådgivning

Inom områdena företagshälsovård och privatmottagning:
· Stresshantering
· Arbetsförmågeutredningar
· Krisstöd till arbetsledning
· Chefscoaching
· Samtalsbehandling (ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter,
relationsproblem mm)