Judiska Församlingen I Göteborg

Judiska Församlingen I Göteborg

031-10 94 ... Visa nummer
Östra larmgatan 12
411 07 GÖTEBORG

Följ oss på sociala nätverk

Om oss

Judiska Församlingen i Göteborg är en enhetsförsamling som omfattar alla förekommande riktningar inom judendomen. Vi vill nå ut till alla medlemmar och ha ett utbud där var och en kan hitta något som passar.

Bildgalleri

 • Judiska Församlingen I Göteborg
  Judiska Församlingen I Göteborg
 • Judiska Församlingen I Göteborg
  Judiska Församlingen I Göteborg
 • Judiska Församlingen I Göteborg
  Judiska Församlingen I Göteborg
 • Judiska Församlingen I Göteborg
  Judiska Församlingen I Göteborg
 • Judiska Församlingen I Göteborg
  Judiska Församlingen I Göteborg
 • Judiska Församlingen I Göteborg
  Judiska Församlingen I Göteborg
 • Judiska Församlingen I Göteborg
  Judiska Församlingen I Göteborg
 • Judiska Församlingen I Göteborg
  Judiska Församlingen I Göteborg

Organisationen

Fullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som erhållit sitt mandat av församlingens röstberättigade medlemmar i allmänt val vart tredje år. Fullmäktige väljer i sin tur bl a fullmäktiges presidium, vars ordförande leder fullmäktiges sammanträden samt församlingens verkställande organ, föreståndarkollegiet, som har följande sammansättning:

Ordförande, kassaförvaltare, administrationsföreståndare, informationsföreståndare, synagogföreståndare, socialföreståndare, ungdoms- och fritidsföreståndare, utbildningsföreståndare och kulturföreståndare.

Medlemskap

Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder tre former av medlemskap.

Var och en, som har en judisk mor eller en judisk far, eller den som har konverterat till judendomen och är bosatt inom Församlingens verksamhetsområde, kan bli medlem efter skriftlig ansökan. Även den, som i övrigt uppfyller medlemskriteriet, men är bosatt utom verksamhetsområdet, kan efter särskild prövning beviljas medlemskap.

Har man en judisk far, men inte en judisk mor, är man enligt Halacha (judisk lag) inte jude, men man äger ändå genom medlemskap tillträde till församlingens tjänster och utbud, förutom en del religiösa tjänster.

Barn till föräldrar som är medlemmar i Församlingen blir efter anmälan av vårdnadshavare medlem i Församlingen. Är endast en förälder vårdnadshavare blir barnet medlem efter dennes anmälan. För den som är underårig eller för vilken god man har utsetts enligt kap. 11, § 4 Föräldrabalken, söks medlemskap av förmyndare respektive av gode mannen. Har underårig fyllt 12 år krävs dennes samtycke.

Kafé Cholem

Detta är ditt forum för judisk kultur i Göteborg. Kafé Cholem verkar ideellt för att befrämja och sprida judisk kultur. Hos oss lyfter vi även fram de kulturer som historiskt befruktat den europeisk-judiska kulturen, såsom den romska, ryska, spanska och östeuropeiska.

Vi träffas mellan två och fyra gånger per termin och lyssnar på levande musik, spelar sketcher, läser dikter och sjunger. Vår idé är att erbjuda en lagom blandning av god, hemlagad mat och inspirerande kulturupplevelser till ett billigt pris. Alla som arbetar med kaféet gör det utan ersättning (fast en tallrik soppa och en macka ingår förstås!).

Vi brukar hålla till på olika föreningslokaler i Göteborg, och ibland håller vi till på Judiska Församlingen på Östra Larmgatan 12. Vi anlitar professionella musiker och skådespelare, likaväl som vi uppmuntrar alla våra besökare att själva våga stå på scen! Kafé Cholem är drömmarnas kafé (cholem är jiddisch och betyder dröm). Om du drömmer om att spela, sjunga, spexa, deklamera eller bara uttrycka din kreativitet - gör det hos oss!

Kafé Cholem drivs av Föreningen Jiddischkultur i Göteborg.

Kurser & utbildningar

Judiska Församlingen i Göteborg erbjuder en rad olika kurser och utbildningar. För mer information, vänd dig till församlingens kansli.