Johan Wisén - Samtal AB

Johan Wisén - Samtal AB

08-449 90 ... Visa nummer
Götgatan 58
118 26 STOCKHOLM

Om oss

Leder utvecklande samtal.

Ledarskap

Jag erbjuder enskilt ledarskapsstöd och stöd för ledningsgrupper. Vårt gemensamma arbete syftar till att du som ledare eller ni som ledningsgrupp ska få tillgång till så stora delar av dina/era resurser som möjligt samt hitta relevanta sätt att använda dem på, som för dig/er närmare dina/era mål.

Organisationsutveckling

Varje organisation behöver då och då ta nya utvecklingssteg. Behoven kan aktualiseras av att
omvärlden förändrats, att det interna arbetet har gått i stå, att kommunikationen är bristfällig eller
att delar av eller hela organisationen är i kris.

Jag erbjuder processkonsultationer som skräddarsys utifrån specifika behov och som baseras på
god kunskap och erfarenhet inom området.

Min roll som organisationskonsult innebär ofta att leda olika typer av utvecklande samtal, där de
kommunikationssätt jag tillför, hjälper en organisation att samla och integrera relevant information.
Målet är att organisationen mer effektivt och energifyllt kan arbeta mot uppsatta mål.

Individuella samtal

I samband med stress, livsfasförändring eller livskris så kan du upptäcka att tidigare välfungerande livsstrategier inte fungerar längre.

Jag erbjuder samtal som:

• skapar ny förståelse kring den uppkomna situationen och dina egna reaktioner
• ger dig utrymme att reflektera kring dina aktuella behov
• hjälper dig till nya välfungerande livsstrategier
• stödjer din personliga utvecklingsprocess

Familjeterapi/familjerådgivning

Nya faser i livet skapar behov av utveckling i familjerelationerna. Tidigare välfungerande livsstrategier och kommunikationssätt behöver ibland förändras.

Jag erbjuder samtal med fokus på par- och familjerelationer.

Tillsammans söker vi:
• ny förståelse kring uppkomna situationer och relationer
• kommunikation som stödjer relationers utveckling
• utveckla relationer där personliga behov får utrymme
• skapa stödsystem för en utvecklingsprocess

Kompetens

Jag är utbildad socionom (140p), familjeterapeut (motsv 30p) och handledare (40p). Inom det psykosociala arbetsfältet har jag ett flertal vidareutbildningar i par- och familjeterapi, nätverksarbete samt kroppsinriktad terapi.

Inom fältet ledarskap/organisation har jag fortbildning i Klart Ledarskap via Provins Fem (instruktör) och i Systemic Centered Training via SCTRI i Atlanta, USA.

Jag har arbetat klientcentrerat med ungdomar, par, familjer och nätverk sedan 1988 samt utbildat inom området. I ämnet handledning skrev jag en 10p uppsats 1989 och har sedan 1995 arbetat med handledning av främst personalgrupper. Handledningsuppdragen har under 2000-talet också inneburit nischad handledning för chefer och ledare. Sedan 2005 arbetar jag också som processinriktad organisationskonsult med uppdrag att stödja utveckling av ledarskap och organisation.

Min kompetens består idag av en god förmåga att möta människor som privatpersoner eller som ledare/medarbetare i organisationer. Jag leder utvecklande samtal som stödjer varje givet sammanhang att formulera mål, integrera ny kunskap och stimulera beteenden som leder till utveckling. För mig är det berikande att arbeta med utvecklingsprocesser på olika nivåer. Det är min kompetens. Det genererar också kompetens.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...