IfKP Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi

IfKP Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi

08-30 43 3... Visa nummer
Rörstrandsgatan 50
113 40 STOCKHOLM

Om oss

IfKP grundades 1975. Vi erbjuder psykoterapi (individuellt, par), handledning och kurser. Vi har specialiserat oss på problem där både kropp och själ är viktiga - som vid livskriser, psykosomatiska besvär, ångest, depression och relationssvårigheter.

Om psykoterapi

Psykoterapi eller psykologisk behandling är en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga och/eller existentiella besvär genom en bearbetning med olika psykologiska metoder. Psykologisk bearbetning sker genom att en utbildad psykolog eller psykoterapeut och en klient (en individ, ett par, en familj, en grupp etc) träffas regelbundet under en längre eller kortare tid. Det kan gälla enstaka tillfällen upp till fleråriga kontakter beroende på klientens behov, ambition, önskemål, intresse och praktiska möjligheter. Målsättningen för den psykologisk behandling och psykoterapi är något klient och psykoterapeut gemensamt överenskommer och beslutar.