Holgersson Revision AB

Holgersson Revision AB

0455-31 10... Visa nummer
Södra Smedjegatan 6
371 31 KARLSKRONA

Om oss

Välkommen till Holgersson Revision AB! Holgersson Revision AB tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning och rådgivning till främst ägarledda företag, inom de flesta branscher och företagsformer.

Holgersson Revision AB

Vi är en fristående revisions- och redovisningsbyrå med kontor i Karlskrona, Ronneby och Växjö. Vi har funnits sedan 1970. Vi tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning och rådgivning till främst ägarledda företag, inom de flesta branscher och företagsformer.

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla tjänster lokalt med hög kvalitet inom områdena revision, redovisning och där tillhörande rådgivning.

Redovisning

Vi tillhandahåller redovisningstjänster såsom:

- Löpande bokföring
- Skatte- och avgiftsdeklarationer
- Bokslut
- Årsredovisningar
- Fakturering och kundreskontra
- Leverantörsfakturahantering och leverantörsreskontra
- Lönehantering, kontrolluppgifter

Revision

Revisionen ger dig:

- Förtroende hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare, och andra som du är beroende av
- Bättre ordning och reda i företaget och ökad kvalitet i redovisningen
- Mindre risk för företagsledaren och ägarna att råka ut för obehagliga överraskningar
- En kontroll av att företaget följer regler och konkurrerar med andra på lika villkor
- En ständig tillgång till ett kompetent bollplank

Rådgivning

Vi tillhandahåller rådgivning inom områden såsom:

- Start av ny verksamhet, bolagsbildning, registrering av enskild firma och handelsbolag
- Företagsöverlåtelser och generationsskiften
- Skattefrågor
- Budget och prognoser
- Vi har även ett väl utvecklat kontaktnät med specialister, såsom skattejurister och advokater.
- Vi vill kunna ge dig och ditt företag råd och värdefulla synpunkter i alla frågor som rör ditt företag.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...