E-planta

Om oss

E-planta - en kvalitetsbeteckning för trädgårdsväxter. E-plantor är resultatet av ett helt system för framtagning, provodling och marknadsföring av växter utvalda för svenskt klimat.

Bildgalleri

 • E-planta
  E-planta
 • E-planta
  E-planta
 • E-planta
  E-planta
 • E-planta
  E-planta
 • E-planta
  E-planta
 • E-planta
  E-planta
 • E-planta
  E-planta
 • E-planta
  E-planta
 • E-planta
  E-planta
 • E-planta
  E-planta

Kort fakta om E-plantor

Varumärket ’E-planta’ är en kvalitetsmärkning av träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta. En expertgrupp vid EPS väljer ut de växter som E-märks.

-Fördelar med E-plantor:

- Utvalda för svenskt klimat
Växterna är anpassade till svenskt klimat, risken är mindre för vinterskador

- Provodlade i Sverige
Provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar

- Svenskproducerade
Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras

- Art- och sortäkta
Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när Du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor

- Friska plantor
Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...