Bygg och Energiteknik

Bygg och Energiteknik

0346-831 4... Visa nummer
Christer Harrysson
070-243 11... Visa nummer
Sommarvägen 13
311 42 FALKENBERG

Om oss

Du får bästa råd vid projektering av ny- och ombyggnad samt skadeutredningar. Och undviker dyrbara misstag och felkostnader. Jag arbetar med allehanda frågor från grund till tak, inom byggteknik, energi, innemiljö, livscykelanalys och ekologi. Dessutom i rättstvister och som expertvittne.
Jag har recept på hur du kan bygga bättre och minska såväl byggkostnader som energianvändning med mer än 30%. Anlita mig så är du i tryggt och gott sällskap med Boverket, Kommunförbundet och Villaägarna.

Bättre byggande med rätt rådgivare och rätt teknisk lösning

Kunskaper finns om hur man bygger rätt, men används inte i tillräcklig utsträckning. Informationsflödet och marknadsföringen är enorm, särskilt om nya oprövade material, produkter och installationer. Valet av rådgivare blir därför allt viktigare. Ja, helt avgörande för ett lyckat byggande.

Framgångsfaktorer för ett bättre byggande är bland annat helhetsgrepp och systemtänkande. Detta glöms ofta bort och leder till dyrbara misstag och felkostnader. På min hemsida kan du läsa mer om hur du rent praktiskt bygger bättre och billigare. Och som faktiskt kan minska byggkostnaderna och energianvändningen med vardera 30 % eller mer. Läs också om detta i böckerna HUSDOKTORN GÅR RONDEN samt i BYGGANDE MED KUNSKAP OCH MORAL!

Tekniska och marknadsfrämjande satsningar

Goda råd är aldrig dyra råd! En oberoende rådgivare är alltid din bästa hjälp. Det är aldrig för tidigt att besluta om tekniska och marknadsfrämjande åtgärder om du vill leda utvecklingen! Jag kan hjälpa dig med allehanda undersökningar som:
• projekteringshjälp vid ny- och ombyggnad: arkitektoniska och tekniska frågor, till exempel val av material, konstruktioner, installationer, energisparapparater etc
• utvecklingsprojekt
• kompetenshöjande utbildningssatsningar
• (skade-)utredningar med besiktningar
• mätningar
• med mera

På min hemsida under "Rådgivning till villaägare" och "Pressklipp" kan du läsa mer om resultaten från olika uppdrag.

Fasader ska ha luftspalt och mindre glasytor

Många av de mer än 30 000 husen med enstegstätade putsfasader har sedan HD-domen reparerats för miljonkostnader per hus. Felet är inte något "utvecklingsfel" hävdar Garbo. För bästa reparationsåtgärder och maximala ersättningar krävs kvalificerade utredningar och åtgärder baserat på helhetsgrepp och systemtänkande. En av mina specialiteter. Att utnyttja ROT-avdrag för detta, bara riva fasaden och ersätta med en ny är ingen säker eller hållbar lösning.

Att mäta är att veta

Att mäta är att veta och undvika vilda fantasier. Just inom området "mätningar i hus" har jag en hel del utrustning som du får detaljerad information om på hemsidan. Jag har genomfört många undersökningar och har stort erfarenhet inom många områden. Baserat på detta har jag byggt upp en unik kunskapsbank.

Jag kan bland annat utföra momentana eller kontinuerliga mätningar av luftflöden, luft- och strålningstemperaturer (operativ och riktad operativ temperatur), relativ fuktighet, koldioxidhalt, statisk elektricitet, partikel- och jonhalt, ljudtryck, fukt i byggmaterial samt mikroröntgenanalys av smutsavsättningar och partiklar infångade på milliporfilter.

Skadeutredningar - Rättstvister - Expertvittne

Snävt avgränsade undersökningar leder sällan till framgång och löser i bästa fall delproblem. Bäst är skadeutredningar inriktade på helhetsgrepp och systemtänkande. Då löser du säkrast olika typer av problem och skador i samarbete med mig. På så sätt skapar du dessutom det säkraste underlaget för att vinna förhandlingar och rättstvister samt utnyttjar satsade medel på effektivaste sätt.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...