Björkhaga Plantskola, AB

Björkhaga Plantskola, AB

046-810 00... Visa nummer
Veberöd 471
247 96 VEBERÖD

Om oss

Björkhaga Plantskola odlar och säljer plantskoleprodukter inom hela Sverige. Vi är en partiplantskola och försäljningen riktar sig främst till trädgårdsanläggare, kommuner och liknande. Av försäljningen kommer en stor del från egen odling. Vi finns i Veberöd ca 3,5 mil från Malmö och har odlingar på ca 30 hektar.

Bildgalleri

 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB
 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB
 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB
 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB
 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB
 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB
 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB
 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB
 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB
 • Björkhaga Plantskola, AB
  Björkhaga Plantskola, AB

Företaget

Traditionellt sett har vi odlat buskar, häck- och landskapsväxter, men producerar nu även en del träd i kruka, solitärbuskar i 20-30 liters krukor och buskar i kruka. Vår odling är främst inriktad på E-plantor och andra svenska härkomster.

För att effektivisera vår odling av buskar i kruka har vi investerat i en modern krukmaskin. Vi kommer också under våren att bygga tre plastväxthus för att få bättre tillväxt på känsliga sorter.

Nytt är även att vi har anskaffat en tankvagn. Den används för att vattna nyplanterade allér på ett modernt och effektivt sätt. Behöver du hjälp att vattna, hör av dig till oss.

E-plantor

"E-planta" är en kvalitetsbeteckning för vedartade träd, buskar samt häck- och landskapsväxter. E-plantsystemet samordnar produktutveckling, produktion och marknadsföring av växter utvalda för svenskt klimat. Idag finns det över 90 arter och sorter med E-status samt ett 60-tal E-märkta virusfria fruktträd.

En E-planta är alltid utvald för att passa svenska förhållanden. Alla E-plantor odlas i Sverige i takt med det svenska klimatet och förutsättningarna för säker utveckling och tillväxt är de bästa. E-plantorna är provodlade på olika platser i Sverige och/eller Norge vilket ger säkrare zonangivelser. E-plantsystemet ställer hårda krav på produktionssätt och utgångsmaterial vilket ger förbättrad art- och sortäkthet. Man får samma växt när man kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor. Växter från sunt utgångsmaterial ger plantor med bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur samt ger bättre tillväxt.

Resistenta almar

Björkhaga Plantskola har ensamrätt på att sälja resistenta almar i Sverige, så kallade Resista®-almar. Resista®-almarna är speciellt selekterade från ett världsomspännande spridningsområde. Sorterna övertygar när det gäller växtsätt, snabb tillväxt, skönhet samt anspråkslösa krav på markförhållanden. Resista®-almarna behåller sin utomordentligt goda sundhet tack vara att de är rotäkta. Vill du veta mer om våra resistenta almar, gå in på www.resista-ulmen.com.

Sedan över 20 år har Resista®-almar planterats i tusental i Europa och redan från början utsattes almarna för de virus som ger almsjukan. Almarna testades av den statliga institutionen i Darmstadt/Tyskland med mycket goda resultat. Resista®-almarna som sorter är växtförädlingsskyddade i EU och övriga Europa. Sedan 2003 är alla träd chipmärkta och därmed är det möjligt att identifiera almarna, vilket garanterar sortäkthet och kvalitet. Resista®-almarna förökas endast vid utvalda plantskolor och dessa arbetar efter fastlagda kvalitetsnormer.

De resistenta almarna finns i följande två sorter:

Ulmus ’Rebona’ är en snabbväxande, mellanstor alm med raka ledskott som sträcker sig upp i kronan. Den branta sidoförgreningen ger trädet ett brett, klotformat och charmigt utseende. Rebona är mycket lämpligt som gatu- och stadsträd på grund av sin form och sina minimala krav på skötsel. Sorten kräver endast lite beskärning och bladen förmultnar snabbt vilket gör den lämplig i stadsmiljö.

Ulmus 'New Horizon' är ett snabbväxande och mellanstort träd. Karaktäristiskt för sorten är den kraftigt utvecklade, genomgående stammen. Därtill kommer ett mycket regelbundet grenverk. Den täta, med åldern tilltagande breda, pyramidformade kronan ger sorten dess charm. New Horizon är användbar på de flesta platser, även under sämre förhållanden.

Odling

Björkhagas odling består huvudsakligen av häck- och landskapsväxter samt buskar på friland (barrotsplantor). Vi förökar merparten av dessa växter själva, dels generativt (frösådd), dels vegetativt (vinter- och sommarsticklingar), främst odlar vi E-plantor och andra svenska härkomster.

Frösådd:
När det gäller frösådd köper vi bär från E-gruppen eller plockar själva som vi sedan tar fram frömaterial ur. Detta material stratifieras sedan i sand och perlit.

Sticklingsförökning:
När det gäller sticklingsförökning klipper vi från eget moderplantskvarter där E-sorterna härstammar från Elitplantstationen för att garantera sortäkthet. Vintersticklingar görs i ordning på vintern för plantering tidigt på våren.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...