Besiktar.se

Besiktar.se

070-416 61... Visa nummer
Ljungvägen 21
195 42 MÄRSTA

Om oss

Besiktar.se är ett fristående besiktningsföretag som genomför professionellt och oberoende entreprenadsbeskting på alla typer av fastigheter

Bildgalleri

 • Besiktar.se
  Besiktar.se
 • Besiktar.se
  Besiktar.se
 • Besiktar.se
  Besiktar.se
 • Besiktar.se
  Besiktar.se

Kontrollansvarig

Som kontrollansvariga ser vi till att kontrollplaner och rivningsplaner följs och vi kontrollerar att de besiktningar som krävs uppfyller lagstiftningens krav. Vi närvarar vid det tekniska samrådet, slutsamrådet, besiktningar, kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök om så är nödvändigt.

Slutbesiktning

Slutbesiktningen ska, om inte annat har avtalats av parterna, genomföras vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd.

Fuktmätningar

Vi utför fuktmätningar i betongplattor. Det måste göras innan tätskikt och ytskikt monteras och måste uppvisa ett godkänt resultat vilket är under 85 % relativ fuktighet (rh). Utredningen redovisas genom ett skriftligt protokoll där vi beskriver iakttagelser och avvikelser och ger ett eventuellt godkännande.

Analys av Asbest

Vi genomför analyser och säkerhetsställer om förekomsten av asbest finns i eller på Er fastighet. Vi tar prover på fastigheten som därefter analyseras på labb. Inom 72 timmar får Ni provsvar tillsammans med protokoll och utlåtande.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...