Attrahera Ledarskap AB

Attrahera Ledarskap AB

Om oss

Attrahera Ledarskap arbetar med rekrytering av styrelseordförande, styrelseledamöter, VD, företagsledning, specialister och operativa chefer till alla branscher inom såväl näringsliv, akademi som offentlig sektor. Vi har lång erfarenhet av personbedömning där vi utvärderar kandidater på ett djupare plan och förstår deras förutsättningar att passa in i olika befattningar, verksamhets-kulturer, strukturer, strategier m.m.

Attrahera Ledarskap arbetar med:

Utveckling av medarbetare, ledningsgrupp och verksamhet.
- Karriärplanering
- Chef & Ledarskapsutveckling
- Tar tempen på & utvecklar ledningsgruppen
- Organisationsöversyn & verksamhetsutveckling

Rekryteringsprocessen

Att rekrytera är en omfattande process som kräver både tid och kunskap. Här har ni stor nytta av att anlita vår spetskompetens. Nedan har vi listat vår rekryteringsprocess. Vilken eller vilka delar ni vill att vi ska ta hand om är upp till er.

- Omvärldsanalys
- Verksamhetsanalys
- Kompetensbehov
- Kravprofil
- Sökprocesser (Annonserad rekrytering & Executive Search)
- Grovgallring & första intervjun
- Presentation av kvalificerade kandidater för uppdragsgivaren
- Second Opinion – fördjupad personbedömning
- Muntlig återkoppling till kandidat
- Muntlig & skriftlig rapport till uppdragsgivaren
- Referenstagning
- Sluturvalet
- Introduktion
- Uppföljning

Karriärplanering

Karriärplanering syftar till att upptäcka och ta till vara humankapitalet oavsett nivå. Programmet ger mer objektiva kunskaper om medarbetarens förutsättningar vilket gör det enklare att rekommendera rätta utvecklingsvägar & utvecklingsområden för en medarbetare som ”misslyckats” eller för en ”talangfull” medarbetare inom företaget.

Med hjälp av karriärplanering får ni viktig information om de kompetensprofiler som arbetar inom företaget. Efter kartläggning av medarbetare kan ni befordra och/eller vidta kompetensutvecklingsinsatser. Medarbetare som inte matchar företagets kompetens-behov, kompetenskrav, värdegrund m.m. kan omplaceras eller hittar man andra lösningar.

Chef- & Ledarskapsutveckling

Syftet är att du skall utveckla:
- Självkännedom, -bild, självkänsla, -förtroende.
- Relationsförmåga, social- och empatisk kompetens.
- Prestationsförmåga, målmedvetenhet och uthållighet.
- Självständigt ansvarstagande.

Coaching är en exklusiv tjänst, en av de främsta formerna för personlig utveckling. Som coach ser jag framåt, fungerar som samtalspartner och använder effektiva verktyg. Coaching utgår från nuet och handlar om vart du själv vill komma.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...