Alexandra Sourander

Alexandra Sourander

073-967 42... Visa nummer
Knut den stores torg 1B
222 21 LUND

Om oss

Jag kan erbjuda ett brett urval av behandlingstjänster av hög kvalitet: Psykoterapi individuell terapi/parterapi, hypnosterapi, hypnoanalys, handledning individuellt/grupp, utredning psykologtestning, konsultuppdrag, krisbehandling individuellt/grupp och utbildning/föreläsningar.

Psykoterapi

Samtalsterapi där fokus inte läggs på själva symtomet utan symtomet ses som ett uttryck för en inre eller yttre konflikt eller för svårigheter som behöver bearbetas. Det finns alltid en orsak till de olika sätten att hantera känslor, och därför blir terapins mål att få insikt i de grundläggande orsakerna för att kunna öppna upp bearbetnings- och accepterandeprocessen.

Hypnosterapi

Hypnos, även kallad trans, är ett förändrat medvetandetillstånd som alla människor har erfarenhet av, antingen då man befinner sig i en intensiv koncentration eller i ett mer meditativt avslappnat tillstånd. Kroppen och sinnet befinner sig i ett tillstånd av fördjupad avslappning, vilket ökar individens mottaglighet för suggestioner* och föreställningar. I detta avslappnade tillstånd är individens psykologiska försvarsmekanismer inte heller lika aktiva, vilket avsevärt ökar möjligheterna för att frigöra bortträngda minnen och känslor.

Detta gör hypnosen, som ett terapeutiskt verktyg, mer djupgående och därmed mer långtidsverkande.

Hypnoanalys

Med hypnosen som verktyg i psykoanalysen så förkortas analysperioden dramatiskt.

Varje symtom har en orsak och det är när orsaken till de emotionella problemen medvetandegörs, som man skapar förutsättningar för att kunna befria sig från negativa beteendemönster.

Handledning

Jag har en 20-årig erfarenhet av handledning med personalgrupper inom många olika områden; Region Skåne, kommuner och i privat regi.

Metodmässigt arbetar jag dynamiskt och flexibelt utifrån uppdragsgivarens behov.