Advokatfirman Kurt Lundberg HB

Advokatfirman Kurt Lundberg HB

0340-190 0... Visa nummer
Torggatan 1
432 41 VARBERG

Om oss

Vår verksamhet är huvudsakligen inriktad på affärsjuridik, konkurs- och obeståndsrätt samt brottmål. Vi biträder ett flertal större och mindre företag med upprättande av avtal inom skiftande områden samt med annan juridisk rådgivning.

Bildgalleri

 • Advokatfirman Kurt Lundberg HB
  Advokatfirman Kurt Lundberg HB
 • Advokatfirman Kurt Lundberg HB
  Advokatfirman Kurt Lundberg HB
 • Advokatfirman Kurt Lundberg HB
  Advokatfirman Kurt Lundberg HB
 • Advokatfirman Kurt Lundberg HB
  Advokatfirman Kurt Lundberg HB
 • Advokatfirman Kurt Lundberg HB
  Advokatfirman Kurt Lundberg HB

Advokatfirman Kurt Lundberg HB

Advokatfirman startades i Varberg 1966 av Kurt Lundberg. Vi är idag fem personer, varav tre är advokater. Vidare biträder vi såväl företag som privatpersoner i tvister vid eller utanför domstol. Andra verksamhetsområden är fastighetsrätt med hyresrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt samt arvsrätt. Av domstolar erhåller vi förordnanden som boutredningsmän, bodelnings- och arvskiftesförrättare samt som försvarare i brottmål och som målsägandebiträde åt brottsoffer.

Från domstolar erhåller vi regelbundet uppdrag som konkursförvaltare och genom åren har vi handlagt ett mycket stort antal konkurser. Det betyder att vi uppfyller de särskilda krav som enligt gällande regler ställs på konkursförvaltare d.v.s att vi ”besitter, förutom allmänna juridiska kunskaper, företagsekonomiska insikter, kunskaper om bokföring och redovisning samt kännedom om och vana vid affärsjuridiska spörsmål”, att vi ”förfogar över en väl utvecklad kontorsorganisation” samt att vi ”måste vara väl förtrogna med arbetsrättsliga frågor”.

Advokat Anders Lundberg är Notarius Publicus med advokat Krister Jonasson som biträdande Notarius Publicus.

Notarius Publicus

Vi har öppet för Notarius Publicus-ärenden vardagar kl 10.00-12.00 och 13.00-16.00, men eftersom vi kan vara upptagna råder vi dig att ringa (0340-190 00) eller mejla (info@adv-lundberg.se) och boka tid.

Oftast kan vi färdigställa dina handlingar medan du väntar eller i vart fall samma dag.

Om vi ska bestyrka en kopia, måste originalhandlingen uppvisas för oss, så tar vi en kopia och bestyrker den. Om vi ska bestyrka din underskrift, måste du personligen komma till vårt kontor och underteckna handlingen här samt uppvisa pass, körkort eller annan godkänd legitimation.

Om den handling vi ska legalisera ska användas utomlands, tänk på att olika länder har olika bestämmelser om hur legaliseringar ska göras. Du måste därför ta reda på vad som krävs i ditt fall och vad vi ska göra med din handling.

Vi ombesörjer inte översättningar, utan hänvisar till av Kammarkollegiet auktoriserade översättare (www.kammarkollegiet.se).

Priset för intygande av en kopia, för intygande av en underskrift och för en Apostille är 300 kr (inkl moms) per kopia/underskrift/dokument. För andra Notarius Publicus-ärenden fråga efter pris.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...