AB Vemcon

AB Vemcon

Om oss

Vårt verksamhetsområde är byggsektorn och vi vänder oss främst till dig inom husbyggnad och fastighetsförvaltning.

Tjänster

VEMCON erbjuder tjänster inom VVS - ENERGI och MILJÖ-området. Vår kompetens ligger i framkanten av de senaste teknikerna. De projekt vi är delaktiga i omsluter normalt mellan 5 och 675 miljoner kr. Vi utför projektering, utredning, kontroll och besiktning av Ventilation-, Värme-, Sanitet-, Kyl-, Styr- och Övervakningsanläggningar.

Företaget

AB Vemcon Bildades i december 2000 men verksamhet har bedrivits som eget bolag eller i olika företagsformer sedan 1986. Verksamheten ingick från 1996 till 2000 i den franskägda konsultgruppen ALTRAN. Företaget är under expansion med en fortgående rekrytering av nya medarbetare. Vår kundkrets finns inom byggsektorn i Stockholm och Mälardalen. Vi har kontor i Västerås och i Stockholm.

Vår inriktning är att utföra konsulttjänster åt byggsektorn inom främst sex teknikområden:

• Entreprenadbesiktning
• Statusbesiktningar
• Granskning av förfrågningsunderlag
• Projektering av VVS-/Styrinstallationer
• CE-Märkning av sammansatta maskiner
• OVK

Verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde är byggsektorn och vi vänder oss främst till dig inom husbyggnad och fastighetsförvaltning. Vemcon levererar kompletta tjänster med en kombination av teknisk kunskap, rutinerad arbetskraft och god insikt om kunders affärsmiljö. Vi lyssnar på dig, analyserar dina behov och problem, hjälper dig definiera behoven och finna lösningar på problemen i varje fas av ett projekt. Förutom kompetens inom flera teknikområden har vi även erfarenhet från en mängd ansvarsområden. Vi arbetar i ett nätverk av företag med konsulter inom byggbranschen, vilket ger oss möjlighet att ta uppdrag inom de flesta discipliner genom att tillföra kompetens och resurser från våra samarbetspartners.

Besiktning

Besiktningsgruppen arbetar företrädesvis inom de områden vi har egen kompetens, d v s inom VVS-, El-, Styr- och Energiområdena. Vi åtar oss (huvud)besiktningsuppdrag för stora projekt med komplett besiktningsgrupp sammansatt med kompetens inom de discipliner som erfordras för uppdraget.
Vi arbetar med entreprenadbesiktningar och fortlöpande besiktningar.

Projektering

Projekteringsgruppen arbetar främst med att projektera VVS, d v s värme, ventilation, kyla, vatten och avlopp samt styr- och övervakningsinstallationer för utförandeentreprenader enligt AB 04 och totalentreprenader enligt ABT 06.

omdömen

Innehållet nedan är skapat av våra användare
Hämtar...