Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Växel 0771-503 503
Kundtjänst för fordonsfrågor 0771-14 15 16
Kundtjänst körkortsfrågor 0771-81 81 81
Kundtjänst för trängselskatt 0771-29 29 29
Kundtjänst för sjöfartspersonal 0771-41 33 00
Texttelefon för fordonsfrågor 010-495 64 91
samt 019-32 32 30
Texttelefon för körkortsfrågor 010-495 64 90
samt 019-33 32 20
Texttelefon för trängselskattefrågor 010-495 64 91
samt 019-32 32 30

Pressmeddelanden från Transportstyrelsen